Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wydanie/zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (dotyczy tylko terenu Gminy Bieruń)

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej

III. Osoba prowadząca sprawę:

Tomasz Pawlus

IV. Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o wydanie/ zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

2) Zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności,

3) Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniajacych wymagania ustawy o transporcie drogowym,                                              

4) Oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego osobiście transport drogowy taksówką,                                                                                            

5)  Wykaz zawierający dane pojazdu zgłoszonego do licencji wraz z kserokopią dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim,                                                                                                                                                                                                                                         

6) Aktualne badania: zaświadczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne (kserokopie, oryginały do wglądu),                                            

7) Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,

 8) Potwierdzenie wniesienia opłaty.                  

V. Termin realizacji:

Do 30 dni

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. Opłaty

Opłata za licencję na obszarze gminy w zależności od okresu ważności licencji:
          - od 2 do 15 lat - 200 zł
          - od 15 do 30 lat - 250 zł
          - od 30 do 50 lat - 300 zł

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w punkcie obsługi mieszkańca w Urzędzie Miejskim lub przesłać na adres: ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń

IX. Uwagi:

Gmina Bieruń nie organizuje szkoleń i egzaminów o których mowa w art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).

Ze wzgledu na powyższe nie jest wymagane zaświadczenie o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit c) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).

X. Załączniki

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GK III [ 1 ]
Wydanie / zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (dotyczy terenu Gminy Bieruń) Wydanie / zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (dotyczy terenu Gminy Bieruń)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
19-11-28 17:05
Szczygieł Agnieszka
772.88KB

Redakcja strony: Wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkąRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl