Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć (zezwolenie kateringowe)

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej

III. Osoba prowadząca sprawę:

Agnieszka Szczygieł

IV. Wymagane dokumenty:

Wniosek

V. Termin realizacji:

1 miesiąc

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. Opłaty

Zgodnie z art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłatę za jednorazowe zezwolenia wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, za 1 miesiąc.
Opłata za 1 m-c wynosi: 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% - 18% alkoholu, 175 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Opłaty dokonuje się w kasie urzędu lub na Konto Urzędu Miejskiego w Bieruniu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.

VIII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Bieruniu - punkt obsługi mieszkańców, Bieruń Rynek 14 .

IX. Uwagi:

Brak

X. Załączniki

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GK VI [ 1 ]
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas przyjęć.pdf wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas przyjęć.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-05-24 15:22
Pawlus Tomasz
508.74KB

Redakcja strony: Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęćRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl