Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wniosek dla przewoźników posiadających umowę o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń - dla przewoźników, którzy posiadają umowę.

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej

III. Osoba prowadząca sprawę:

Tomasz Pawlus

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na korzystanie z przystanków.
2. Projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki komunikacyjne, czasy przejazdów i odjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległość między przystankami na terenie gminy Bieruń.
3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie gminy Bieruń.
4. Kserokopia licencji.

V. Termin realizacji:

Od dnia złożenia kompletnego wniosku – do 30 dni; w sprawach szczególnie złożonych do 2 miesięcy.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów we wniosku, przedsiębiorca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

VI. Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w punkcie obsługi mieszkańca w Urzędzie Miejskim lub przesłać na adres: ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń.

IX. Uwagi:

Przewoźnicy ubiegający się o uzyskanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, na podstawie złożonego we wniosku rozkładu jazdy, otrzymują wstępne uzgodnienie, ważne przez okres 3 miesięcy. W tym czasie przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia kserokopii wydanego/zmienionego dokumentu uprawniającego do wykonywania regularnych przewozów osób (zezwolenie/ zaświadczenie). Dokument ten jest podstawą do zawarcia umowy cywilnoprawnej pomiędzy gminą Bieruń, a przewoźnikiem, regulującej szczegółowe zasady korzystania z infrastruktury przystankowej oraz zasady płatności z tego tytułu.

X. Załączniki

1. Wniosek o zgodę na korzystanie z przystanków – nowy przewoźnik .
2. Uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu nr XI/4/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia opłat za korzystanie z nic.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GK II [ 2 ]
Aktualny wykaz przystanków wraz z numeracją.pdf Aktualny wykaz przystanków wraz z numeracją.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-09-04 10:59
Pawlus Tomasz
699.15KB
Wniosek o wydanie zezwolenia na korzystanie z przystanków - przewoźnicy, którzy posiadają umowę Wniosek o wydanie zezwolenia na korzystanie z przystanków - przewoźnicy, którzy posiadają umowę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-11-28 17:03
Szczygieł Agnieszka
741.85KB

Redakcja strony: Wniosek dla przewoźników posiadających umowę o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jesRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl