Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej

III. Osoba prowadząca sprawę:

Agnieszka Szczygieł

IV. Wymagane dokumenty:

Wniosek - nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia wraz z wymaganymi dokumentami:
1. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.
2. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
3. Informację o: liczbie miejsc dla osób, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
4. Osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię i nazwisko, nr pesel, nr i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo nr i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
5. Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej- w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
6. Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art.11.
7. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

V. Termin realizacji:

30 dni

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 82 zł należy dokonać w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

VIII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Bieruniu - punkt obsługi mieszkańców, Bieruń Rynek 14 .

IX. Uwagi:

Brak

X. Załączniki

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GK VII [ 1 ]
wniosek imprezy masowe 2018.pdf wniosek imprezy masowe 2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
18-06-01 13:48
Pawlus Tomasz
810.23KB

Redakcja strony: Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl