Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej

III. Osoba prowadząca sprawę:

Agnieszka Szczygieł

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek.
2. Zgoda organizatora imprezy.
3. Kopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Bierunia).

V. Termin realizacji:

Do 30 dni

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. Opłaty

Zgodnie z art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłatę za jednorazowe zezwolenia wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, za każdy dzień.
Opłata roczna wynosi: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% - 18% alkoholu, 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Opłaty dokonuje się w kasie urzędu lub na Konto Urzędu Miejskiego w Bieruniu numer konta 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.

VIII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Bieruniu- punkt obsługi mieszkańców, Bieruń Rynek 14 .

IX. Uwagi:

Brak

X. Załączniki

Wniosek

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GK V [ 1 ]
Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.pdf Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
18-05-24 15:18
Pawlus Tomasz
584.33KB

Redakcja strony: Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl