Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydanie/zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wydanie/zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej

III. Osoba prowadząca sprawę:

Tomasz Pawlus

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie/ zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
2. Rozkład jazdy linii komunikacyjnej (w ilości odpowiadającej liczbie środków transportu +1).
3. Kserokopia licencji na wykonywanie przewozu drogowego osób.
4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców dokonane z ich właścicielami i zarządcami.

V. Termin realizacji:

Od dnia złożenia wniosku z kompletem załączników – w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. Opłaty

Opłata jest uzależniona od ilości wydanych zaświadczeń informacja we wniosku.
• wydanie zaświadczenia kwota: 20 zł za każdy dokument wydany na środek transportu
• przy zmianie zaświadczenia /załącznika do zaświadczenia kwota: 10 zł za każdy dokument wydany na środek transportu.
• jeżeli zmiana załącznika do zaświadczenia jest związana ze zmianą zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 20 zł.
Opłatę należy uiścić przy składaniu wniosku.

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w punkcie obsługi mieszkańca w Urzędzie Miejskim lub przesłać na adres: ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń.

IX. Uwagi:

Brak

X. Załączniki

1. Wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GK XVIII [ 1 ]
Wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego Wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
19-11-28 17:07
Pawlus Tomasz
1.11MB

Redakcja strony: Wydanie/zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl