Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej - Biuro Zarządzania Mieniem

III. Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Bednorz

IV. Wymagane dokumenty:

1

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 • Kopia umowy najmu, umowy użyczenia lub akt notarialny potwierdzone przez administratora,
 • Naliczenia czynszowe za bieżący miesiąc,
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego za ostatnie pełne 3 miesiące, poprzedzające datę złożenia wniosku,
 • Wnioskodawcom, którym powiększa się powierzchnię normatywną o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju winni przedłożyć:

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 23.11.2004 r. - kserokopię orzeczenia
o niepełnosprawności i zaświadczenie od lekarza, że stan zdrowia osoby niepełnosprawnej wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane po 23.11.2004 r. – kserokopię orzeczenia
o niepełnosprawności wydane wyłącznie przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności.

 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy przedłożyć zaświadczenie wystawione przez biuro rachunkowe o wysokości dochodu lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i  ZUS albo aktualne zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.
 • W przypadku pobierania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego należy przedłożyć aktualną decyzję ustalającą wysokość świadczenia bądź zaświadczenie z ZUS lub KRUS, gdy brak decyzji.
 • Osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych winna przedłożyć decyzję o przyznaniu zasiłku wydaną przez Powiatowy Urząd Pracy.
 • Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy winna przedłożyć zaświadczenie
  z Urzędu Pracy o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne
  .
 • Osoby pobierające pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych winny przedłożyć decyzję ustalającą wysokość świadczenia.
 • Osoby pobierające alimenty winny przedłożyć wyrok sądu – gdy alimenty są zasądzone,
   a gdy są przekazywane dobrowolnie należy przedłożyć oświadczenie o ich wysokości.
 • W przypadku, gdy mieszkają dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu oraz o wysokości wypłaconego stypendium bądź o braku wypłaconego stypendium.
 • W przypadku podejmowania prac dorywczych należy złożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego z tego tytułu dochodu.
 • Zaświadczenie z MOPS o korzystaniu lub niekorzystaniu z pomocy Ośrodka.

V. Termin realizacji:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

VI. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach z pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w Kancelarii na parterze lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

IX. Uwagi:

Miesiąc, w którym składany jest wniosek

           

Dokumenty o dochodach za miesiąc

styczeń

 

październik, listopad, grudzień

luty

 

listopad, grudzień, styczeń

marzec

 

grudzień, styczeń, luty

kwiecień

 

styczeń, luty, marzec

maj

 

luty, marzec, kwiecień

czerwiec

 

marzec, kwiecień, maj

lipiec

 

kwiecień, maj, czerwiec

sierpień

 

maj, czerwiec, lipiec

wrzesień

 

czerwiec, lipiec, sierpień

październik

 

lipiec, sierpień, wrzesień

listopad

 

sierpień, wrzesień, październik

grudzień

 

wrzesień, październik, listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Urzędzie Miejskim
w Bieruniu, przy ul. Rynek 14, 43 -150 Bieruń.

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GK XIV [ 2 ]
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
18-05-24 14:48
Watoła-Czarnota Barbara
733.82KB
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1226
16-07-07 09:47
478.97KB

Redakcja strony: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl