Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opinie 2019

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Bierunia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2019 roku (2019-09-26)

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Bierunia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2019 roku

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego (2019-09-26)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 810.000,00 zł (2019-04-02)

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 810.000,00 zł

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bierunia wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (2019-03-26)

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bierunia wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Drukuj Liczba odwiedzin: 305

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl