Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opinie 2011

Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej. (2013-05-16)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bieruń projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem

Opinia o przedłożonym projekcie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (2013-05-16)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bieruń projekcie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.256.989 zł. (2013-05-16)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.256.989 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta Bieruń

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki. (2013-05-16)

W sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 885 800 zł.

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Maista Bierunia informacji. (2013-05-16)

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Maista Bierunia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu. (2013-05-16)

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu w kwocie 3.500.000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdania. (2013-05-16)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6 231 925 zł. (2013-05-16)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6 231 925 zł. przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Miasta Bierunia.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bierunia. (2013-05-16)

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bierunia, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Drukuj Liczba odwiedzin: 6029

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl