Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opinie 2018

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (2018-11-28)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok (2018-11-28)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Bierunia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2018 roku (2018-09-21)

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Bierunia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2018 roku

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach (2018-09-21)

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 400.000,00 zł

Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bieruniu (2018-05-14)

Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bieruniu

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego (2018-04-12)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bierunia wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (2018-03-15)

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bierunia wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Bierunia na 2018 rok (2018-03-15)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Bierunia na 2018 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 1381

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl