Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opinie 2016

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bierunia na 2017 rok (2016-12-05)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bierunia na 2017 rok

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (2016-12-05)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok (2016-12-05)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Bierunia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. (2016-09-07)

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Bierunia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r.

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorzadu terytorialnego (2016-04-26)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorzadu terytorialnego

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu (2016-04-26)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Bierunia na 2016 r.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bierunia (2016-04-26)

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bierunia, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Drukuj Liczba odwiedzin: 3188

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl