Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opinie 2014

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bierunia na 2015 rok (2015-01-12)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bierunia na 2015 rok

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (2015-01-12)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem (2015-01-12)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku. (2014-09-17)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. (2014-04-23)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu długoterminowego (2014-04-10)

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu długoterminowego w kwocie 5.850.000,00 zł

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bierunia (2014-02-25)

Opinia i prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bierunia

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu (2014-02-25)

Opinia o mozliwości sfinansowania deficytu
Drukuj Liczba odwiedzin: 4936

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl