Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opinie 2013

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w projekcie budżetu na rok 2014 (2013-12-16)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bierunia na 2014 rok

Opinia o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (2013-12-16)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok (2013-12-16)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok

Opinia o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. (2013-10-28)

Opinia o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu długoterminowego (2013-10-28)

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000,00 zł

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu długoterminowego (2013-08-30)

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu długoterminowego

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (2013-05-07)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 13.415.750 zł (2013-04-10)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 13.415.750 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Bierunia na 2013 rok

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bierunia (2013-04-10)

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bierunia wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Drukuj Liczba odwiedzin: 6451

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl