Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opinie 2017

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok (2017-12-12)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (2017-12-12)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bierunia na 2018 rok (2017-12-12)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bierunia na 2018 rok

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Bierunia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2017 roku (2017-09-07)

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Bierunia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2017 roku

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach (2017-05-09)

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

Opinia w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bieruniu (2017-05-09)

Opinia w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bieruniu

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego (2017-05-09)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
Drukuj Liczba odwiedzin: 2144

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl