Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opinie 2015

Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Bieruń pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach (2016-04-26)

Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Bieruń pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bierunia na 2016 rok (2015-12-14)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Bierunia na 2016 rok

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (2015-12-14)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok (2015-12-14)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Bierunia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. (2015-10-23)

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Bierunia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.

Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Bieruń obligacji komunalnych (2015-10-22)

Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Bieruń obligacji komunalnych

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. (2015-05-05)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Bierunia na 2015 rok (2015-03-18)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Bierunia na 2015 rok

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu (2015-03-18)

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu

Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki w WFOŚiGW (2015-02-19)

Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki w WFOŚiGW
Drukuj Liczba odwiedzin: 4601

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl