Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opinie 2012

Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok. (2013-05-16)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok

Opinia o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2013-2028. (2013-05-16)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia projektów uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2028

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w budżecie na rok 2013 (2013-05-16)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w budżecie na rok 2013

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki. (2013-05-16)

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

Opinia o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. (2013-05-16)

W sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Bierunia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu. (2013-05-16)

W sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu w kwocie 5.700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Opinia w sprawie Uchwały Nr VII/2/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu (2013-05-16)

W sprawie: Uchwały Nr VII/2/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012-2021.

Opinia w sprawie Uchwały Nr V1I/1/2012 Rady Miejskiej. (2013-05-16)

W sprawie: Uchwały Nr V1I/1/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.

Opinia o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011. (2013-05-16)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Drukuj Liczba odwiedzin: 5677

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl