Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opinie 2010

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu. (2013-05-16)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.373.462 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Miasta Bieruń.

Opnia o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy (2013-05-16)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bieruń projekcie uchwały w sprawie wielołetniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2020.

Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej. (2013-05-16)

Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Bieruń projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem

Opinia o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku. (2013-05-16)

W sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Bierunia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu. (2013-05-16)

W sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń kredytu długoterminowego w wysokości 4.900.000 zł.

Opinia o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki. (2013-05-16)

W sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Miasto Bieruń pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.890.000 zł.

Opinia o przedłożenym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu a wykonania budżetu za 2009 rok. (2013-05-16)

W sprawie: opinii o przedłożenym przez Burmistrza Miasta Bierunia sprawozdaniu a wykonania budżetu za 2009 rok.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5126

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl