Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Bierunia informuje, że w terminie 08.09.2011 r. - 13.09.2011 r. można zgłaszać opinie do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2012 r.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) projekt programu współpracy podlega konsultacjom społecznym.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje zostanę przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii na udostępnionym formularzu. Projekt uchwały oraz stosowny formularz można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Bieruniu - zakładka „Organizacje pozarządowe"

Wyniki konsultacji - protokół zostaną opublikowane w BIP Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Redakcja strony: Konsultacje społeczneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1714

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl