Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Konsultacje społeczne

Informujemy, że w terminie od 11 do 19 października br. do godz. 15:30 można zgłaszać opinie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2011 rok.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) projekt programu współpracy podlega konsultacjom społecznym. Konsultacje zostaną przeprowadzone  w formie wyrażenia pisemnej opinii na udostępnionym formularzu.

Informujemy również, że w dniu 18 października br. o godz. 16:00 na Sali Szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

Redakcja strony: Konsultacje społeczneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1759

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl