Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Konsultacje społeczne

Informuję, że w terminie od 15 do 21 lutego br. do godz. 15:30 można zgłaszać opinie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2011 rok.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) projekt programu współpracy podlega konsultacjom społecznym. Konsultacje zostaną przeprowadzone  w formie wyrażenia pisemnej opinii na udostępnionym formularzu.

Redakcja strony: Konsultacje społeczneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1863

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl