Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Burmistrz Miasta Bierunia informuje, że w terminie 14.08.2012r. - 20.08.2012r. można zgłaszać opinie do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) projekt programu współpracy podlega konsultacjom społecznym.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii na udostępnionym formularzu. Projekt uchwały oraz stosowny formularz można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Bieruniu - zakładka Organizacje pozarządowe.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowany w BIP Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Redakcja strony: Konsultacje społeczneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1686

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl