Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 r. (2019-04-30)

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 r. (2018-07-24)

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIERUŃ ZA 2016 R. (2017-04-28)

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIERUŃ ZA 2016 R.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Bieruń za 2015 rok (2016-04-27)

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). Gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Bieruń za 2014 rok (2015-04-30)

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). Gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5925

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl