Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia / Obwieszczenia

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA (2019-11-29)

  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Ocena stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w III kwartale 2019 r. (2019-11-19)

  Ocena stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w III kwartale 2019 r.

  Ogłoszenie w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (2019-10-02)

  Ogłoszenie w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA (2019-09-27)

  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej – Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA (2019-09-12)

  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Jajost wraz z prognozą oddziaływania na ś​rodowisko.

  Ocena stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w II kwartale 2019 r. (2019-08-26)

  Ocena stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w II kwartale 2019 r.

  OBWIESZCZENIE (2019-08-16)

  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Marcina w Bieruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  OGŁOSZENIE (2019-08-06)

  Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Kolejową, linią kolejową i ul. Szlaku Solnego

  Ocena stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w I kwartale 2019 r. (2019-05-28)

  Ocena stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w I kwartale 2019 r.

  Ocena stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w 2018 r. (2019-03-12)

  Ocena stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w 2018 r.

  Redakcja strony: Ogłoszenia / ObwieszczeniaRejestr zmian

  Drukuj Liczba odwiedzin: 76581

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl