Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członka komisji konkursowej (2016-04-12)

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza nabór kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bieruń w 2016 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BIERUŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016 (2016-04-07)

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BIERUŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016

OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (2016-04-05)

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na wspieranie ich realizacji.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLANIA ZASAD UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERENIE GMINY BIE (2016-04-04)

W dniach od 18 do 24 marca 2016 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Bieruń.

KONSULTACJE SPOŁECZNE (2016-03-18)

Burmistrz Miasta Bierunia informuje, że w okresie od 18.03.2016 r. do 24.03.2016 r. można zgłaszać opinie do projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Bieruń.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POMIESZCZENIA BIUROWEGO (2016-02-08)

Od dnia 8 lutego 2016 roku organizacje pozarządowe z terenu Gminy Bieruń będą mogły bezpłatnie korzystać z pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych przy ul. Turystycznej 1 w Bieruniu.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI (2015-10-28)

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI NA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WSPÓŁPRACY GMINY BIERUŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2014 (2015-04-30)

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, model współpracy Gminy Bieruń z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 przyjęty i określony został, w uchwalonym przez Radę Miejską w Bieruniu dnia 31 października 2013 roku, programie współpracy na rok 2014.

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (2015-04-09)

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI projektów uchwał: a) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków, b) w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bieruń. (2015-01-30)

W dniach od 23 stycznia do 28 stycznia 2015 r. odbyły się konsultacje projektów uchwał: c) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków, d) w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bieruń.

Redakcja strony: Organizacje pozarządoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 45757

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl