Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

W dniach od 13 listopada do 19 listopada 2019 r. odbyły się konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2020 rok. Projekt programu został poddany konsultacjom zgodnie z uchwałą Nr VIII/2/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktu prawa miejscowego.

Projekt programu oraz formularz zgłaszania opinii zamieszczono na stronie internetowej www.bierun.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej celem wniesienia pisemnych uwag przez zainteresowane podmioty. Ponadto informację o konsultacjach zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz wysłano do organizacji pozarządowych powiadomienia mailowe.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga/opinia/propozycja do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2020 rok.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
protokół konsultacje protokół konsultacje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
19-11-26 09:03
Mokry Anna
287.22KB

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 45744

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl