Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

II. Wydział realizujący:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

III. Osoby prowadzące sprawę:

Julia Guściora, Anna Gawlica

IV. Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
- Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
- Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych)
- W przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność, a wszyscy współwłaściciele nie są wnioskodawcami wymagana jest pisemna zgoda od pozostałych współwłaścicieli nie składających wniosku
- Zgoda właściciela terenu, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.
- Zgoda pozostałych współwłaścicieli nieruchomości w przypadku występowania współwłaścicieli nieruchomości
- Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości

V. Termin realizacji:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

VII. Opłaty

Nie pobiera się

VIII. Miejsce składania wniosku:

- Kancelaria Urzędu Miejskiego w Bieruniu

IX. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia
w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu
- osobiście przez wnioskodawcę
- za pośrednictwem poczty

X. ZAŁĄCZNIKI:

BRAK

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: OSRiL III [ 7 ]
Oświadczenie - prawo wlasnosci urzadzen Oświadczenie - prawo wlasnosci urzadzen
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
15-09-18 10:34
Bednarczyk Dawid
61.63KB
Oświadczenie - tytul prawny osoby fizyczne Oświadczenie - tytul prawny osoby fizyczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
15-09-18 10:35
Bednarczyk Dawid
61.12KB
Oświadczenie - tytul prawny podmioty inne Oświadczenie - tytul prawny podmioty inne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
15-09-18 10:34
Bednarczyk Dawid
63.65KB
Oświadczenie - udostepnienie informacji spoldzielnie Oświadczenie - udostepnienie informacji spoldzielnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
15-09-18 10:33
Bednarczyk Dawid
61.73KB
Oświadczenie - udostepnienie informacji- wspolnota Oświadczenie - udostepnienie informacji- wspolnota
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
15-09-18 10:33
Bednarczyk Dawid
63.6KB
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1321
15-09-18 10:35
Głuchowski Mateusz
73.5KB
ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCINKI DRZEWA ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCINKI DRZEWA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-12-09 15:19
Pala Magdalena
1.07MB

Redakcja strony: Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl