Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

II. Wydział realizujący:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

III. Osoba prowadząca sprawę:

Julia Guściora

IV. Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
- Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 3 egz.
- Opłata skarbowa : 205,00 zł.
Inne załączniki, których załączenie może wpłynąć na przyspieszenie prowadzenia postępowania:
- mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa także 1:2000, z zakreślonym terenem inwestycji
i obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 3 egz.
- dane właścicieli działek sąsiednich (imię i nazwisko, adres)
- mapa poglądowa 1:2000, 1:5000 lub 1:10 000 z naniesiona lokalizacją inwestycji
- mapa własnościowa - 3 egz.

V. Termin realizacji:

BRAK

VI. Tryb odwoławczy

BRAK

VII. Opłaty

Opłata skarbowa 205,00 zł.
Opłata skarbowa uiszczana jest przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia w kasie Urzędu Miejskiego w Bieruniu pok. nr 8 lub na konto Urzędu:
ING Bank Śląski S.A., Oddział w Tychach
46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. Miejsce składania wniosku:

- Kancelaria Urzędu Miejskiego w Bieruniu

IX. Uwagi:

1. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć również raport(3 egzemplarze), sporządzony zgodnie z art. 52 ustawy POŚ. Dla pozostałych przedsięwzięć, złożenie niniejszego wniosku (poprawnie wypełnionego) stanowi podstawę stwierdzenia przez organ o obowiązku lub o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w kancelarii podawczej Urzędu.

X. ZAŁĄCZNIKI:

BRAK

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: OSRiL I [ 1 ]
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 881
19-04-24 11:53
1MB

Redakcja strony: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl