Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości

II. Wydział realizujący:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

III. Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Skrobisz

IV. Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- Opłata skarbowa: 50 zł, w przypadku zmiany, uzupełnienia wpisu do rejestru - 25 zł
- Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
- W przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
- Opłata za złożenie upoważnienia: 17 zł

V. Termin realizacji:

7 dni

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

VII. Opłaty

za wydanie zaświadczenia 50,00 zł uzupełnienie wpisu do rejestru 25 zł za złożenie upoważnienia: 17,00 zł

Opłata skarbowa uiszczana jest przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia w kasie Urzędu Miejskiego w Bieruniu pok. nr 8 lub na konto Urzędu:
ING Bank Śląski S.A., Oddział w Tychach
46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. Miejsce składania wniosku:

- Kancelaria Urzędu Miejskiego w Bieruniu

IX. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu.
- osobiście przez wnioskodawcę
- za pośrednictwem poczty

X. ZAŁĄCZNIKI:

BRAK

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: OSRiLVII [ 2 ]
oswiadczenie rejestr działalności regulowanej.pdf oswiadczenie rejestr działalności regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
16-02-02 09:34
Szpek Mateusz
161.71KB
wniosek o wpis do działalności regulowanej.pdf wniosek o wpis do działalności regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
16-02-02 09:43
Szpek Mateusz
344.38KB

Redakcja strony: Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl