Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Nagroda dla zawodnika/drużyny za osiągnięty wynik sportowy

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Nagroda dla zawodnika/drużyny za osiągnięty wynik sportowy.

Laureatem nagrody dla zawodnika za osiągnięty wynik sportowy w ramach współzawodnictwa indywidualnego lub drużynowego może być sportowiec, spełniający łącznie następujące kryteria:

 • sportowiec jest zrzeszony w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy Bieruń lub sportowiec, który w momencie osiągnięcia wyniku sportowego oraz na dzień złożenia wniosku w karcie zawodniczej uprawniającej do udziału w rywalizacji sportowej, wskazuje Miasto Bieruń jako miejsce zamieszkania i promował Miasto Bieruń,
 • sportowiec osiągnął wynik sportowy podczas zawodów sportowych organizowanych przez właściwy dla danego sportu: polski, europejski, światowy związek sportowy, Międzynarodowy Komitet Olimpijski lub Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych.
Laureatem nagrody za osiągnięty wynik sportowy może być drużyna, spełniająca łącznie następujące kryteria:
 • drużyna reprezentuje klub sportowy mający swoją siedzibę na terenie Gminy Bieruń,
 • drużyna reprezentuje Miasto Bieruń w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez właściwy związek sportowy.

II. Wydział realizujący:

Inspektor ds. społecznych

III. Osoba prowadząca sprawę:

Anna Mokry

IV. Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie nagrody sportowej wraz z załącznikami:

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe.
 • Kserokopia karty zawodniczej uprawniającej do udziału w rywalizacji sportowej.
 • Dokumenty potwierdzające promowanie Miasta Bierunia (zdjęcia, materiały prasowe itp.).

V. Termin realizacji:

Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, w oparciu o wyniki osiągnięte w okresie 12 miesięcy poprzedzających końcowy termin składania wniosku.

Rozpatrzenie wniosków następuje niezwłocznie po upływie tego terminu.

VI. Tryb odwoławczy

Przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

IX. Uwagi:

Szczegółowy regulamin przyznawania nagrody określa Uchwała Nr VI/3/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwałę można pobrać TUTAJ.

X. Załączniki:

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: WKS_3 [ 2 ]
KLAUZULA INFORMACYJNA - nagrody sportowe KLAUZULA INFORMACYJNA - nagrody sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-01-02 11:33
Mokry Anna
315.94KB
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
18-11-20 10:18
Szpek Mateusz
15.25KB

Redakcja strony: Nagroda dla zawodnika/drużyny za osiągnięty wynik sportowyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl