Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze.

Laureatem nagrody może zostać mieszkaniec Miasta Bierunia w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), który osiągnął sukces sportowy o niewymiernym charakterze i promował Miasto Bieruń.

II. Wydział realizujący:

Inspektor ds. społecznych

III. Osoba prowadząca sprawę:

Anna Mokry

IV. Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie nagrody sportowej wraz z załącznikami:

• Kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe.

• Kserokopia karty zawodniczej uprawniającej do udziału w rywalizacji sportowej.

• Dokumenty potwierdzające promowanie Miasta Bierunia (zdjęcia, materiały prasowe itp.).

V. Termin realizacji:

Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, w oparciu o wyniki osiągnięte w okresie 12 miesięcy poprzedzających końcowy termin składania wniosku.

Rozpatrzenie wniosków następuje niezwłocznie po upływie tego terminu.

VI. Tryb odwoławczy

Przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

IX. Uwagi:

Szczegółowy regulamin przyznawania nagrody określa Uchwała Nr VI/3/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwałę można pobrać TUTAJ.

X. Załączniki:

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: WKS_3 [ 2 ]
KLAUZULA INFORMACYJNA - nagrody sportowe KLAUZULA INFORMACYJNA - nagrody sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-01-02 11:33
Mokry Anna
315.94KB
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
18-11-20 10:18
Szpek Mateusz
15.25KB

Redakcja strony: Nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterzeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl