Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rodzina Trzy Plus

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Przyznanie karty „Rodzina Trzy Plus”.

Karta „Rodzina Trzy Plus” przysługuje rodzinom mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, a także rodzinom zastępczym zamieszkującym na terenie miasta Bierunia oraz podopiecznym świetlic wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu. Osobom tym zapewnione są ulgi polegające na umożliwieniu zakupu biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne, sportowe i edukacyjne organizowane przez jednostki organizacyjne miasta z 50 % zniżką. W ramach programu przewiduje się również nawiązanie współpracy z podmiotami prowadzącymi na terenie miasta działalność gospodarczą, w celu rozszerzenia możliwości uzyskania ulg również na towary czy usługi, oferowane przez te podmioty.

II. Wydział realizujący:

Inspektor ds. społecznych

III. Osoba prowadząca sprawę:

Anna Mokry

IV. Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie karty „Rodzina Trzy Plus”,
Zaświadczenie, kserokopia legitymacji lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki (w przypadku dzieci pełnoletnich).

V. Termin realizacji:

do 30 dni od dnia złożenia wniosku

VI. Tryb odwoławczy

Brak

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

IX. Uwagi:

Brak

X. Załączniki:

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: WKS_1 [ 2 ]
Klauzula informacyjna - Rodzina Trzy Plus Klauzula informacyjna - Rodzina Trzy Plus
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-01-02 11:23
Mokry Anna
316.5KB
Wniosek Rodzina Trzy Plus Wniosek Rodzina Trzy Plus
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
15-11-16 09:43
Szpek Mateusz
87.6KB

Redakcja strony: Rodzina Trzy PlusRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl