Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2006

B-0151/234/2006 (2013-05-09)

W sprawie: udzielenia poręczenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 300.000,00 zł na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

B-0151/233/2006 (2013-05-09)

W sprawie: zmian budżetu

B-0151/232/2006 (2013-05-09)

W sprawie: zmian budżetu na 2006 rok

B-0151/231/2006 (2013-05-09)

W sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2007 roku

B-0151/230/2006 (2013-05-09)

W sprawie: wydzierżawienia gruntu będącego własnością Gminy Bieruń.

B-0151/229/2006 (2013-05-09)

W sprawie: ustalenia wysokości stawek za korzystanie z pomieszczeń w szkołach.

B-0151/228/2006 (2013-05-09)

W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i ustalenia stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych, stanu należności i zobowiązań, pożyczek i kredytów oraz innych aktywów i pasywów, których stan rzeczywisty nie podlega ustaleniu w drodze spisu z natury.

B-0151/227/2006 (2013-05-09)

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokonania spisu paliwa w samochodach służbowych, które znajdują się w dyspozycji Urzędu Miejskiego.

B-0151/226/2006 (2013-05-09)

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokonania spisu z natury gotówki, znaków skarbowych, weksli, czeków, biletów parkingowych, druków ścisłego zarachowania oraz papierów wartościowych znajdujących się w kasie Urzędu.

B-0151/225/2006 (2013-05-09)

W sprawie: powołania składu osobowego komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie czystości w gminie Bieruń – rejon Bierunia Starego”.
Drukuj Liczba odwiedzin: 52989

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl