Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2003

B/112/2003 (2013-05-09)

W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2004 roku ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2004 roku.

B/111/2003 (2013-05-09)

W sprawie zmian budżetu.

B/110/2003 (2013-05-09)

W sprawie powołania komisji do dokonanie inwentaryzacji paliwa na dzień 31.12.2003 r. w samochodach służbowych.

B/109/2003 (2013-05-09)

W sprawie powołania komisji przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji na dzień 31.12.2003 r. materiałów budowlanych i reprezentacyjnych.

B/108/2003 (2013-05-09)

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31.12.2003 r.

B/107/2003 (2013-05-09)

W sprawie powołania komisji do dokonania spisu z natury gotówki, znaków skarbowych, weksli, czeków, druków ścisłego zarachowania oraz papierów wartościowych znajdujących się w kasie Urzędu wg stanu na dzień 31.12.2003 r.

B/106/2003 (2013-05-09)

W sprawie zmian budżetu.

B/105/2003 (2013-05-09)

W sprawie przygotowywania i przekazywania informacji do miejskich serwisów internetowych.

B/104/2003 (2013-05-09)

W sprawie zmian budżetu.

B/103/2003 (2013-05-09)

W sprawie przygotowywania i przekazywania informacji do miejskich serwisów internetowych.
Drukuj Liczba odwiedzin: 33617

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl