Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2007

B-0151/214/07 (2013-05-23)

W sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat cmentarnych oraz na usługi świadczone w Domach Przedpogrzebowych.

B-0151/213/07 (2013-05-07)

W sprawie: nieodpłatnego przejęcia sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych po byłym PGR przy ul. Sadowej w Bieruniu

B-0151/212/07 (2013-05-07)

W sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr B-151/171/2006 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 10.10.2006 r.

B-0151/211/07 (2013-05-07)

W sprawie: zmian budżetu

B-0151/210/07 (2013-05-07)

W sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2008 roku.

B-0151/209/07 (2013-05-07)

W sprawie: użyczenia starorzecza rzeki Wisły w Czarnuchowicach stanowiącego własność Gminy Bieruń.

B-0151/208/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokoniania spisu z natury srodków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym.

B-0151/207/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokoniania spisu paliwa w samochodach słożbowych, które znajdują się w dyspozycji Urzędu Miejskiego.

B-0151/206/07 (2013-05-07)

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokonania spisu z natury gotówki, czeków, biletów parkingowych, druków ścisłego zarachowania znajdujących sie w kasie Urzędu.

B-0151/206/07 (2013-05-23)

W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do dokonania spisu z natury gotówki, znaków skarbowych, weksli, czeków, biletów parkingowych, druków ścisłego zarachowania oraz papierów wartościowych znajdujących się w kasie Urzędu Miejskiego.
Drukuj Liczba odwiedzin: 52974

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl