Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2008

B-0151/64/08 (2013-05-24)

W sprawie: umorzenia należności za mandaty karne kredytowane.

B-0151/62/08 (2013-05-24)

W sprawie: zatwierdzenia planu kontroli problemowych realizacji zadań obronnych na 2008r. w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych prze Burmistrza Miasta Bierunia.

B-0151/61/08 (2013-05-24)

W sprawie: ustalenie wysokości stawek za korzystanie z obiektów zarządzonych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

B-0151/194/08 (2013-05-24)

W sprawie: wydzielenia zasobu gminnego mieszkaniowego lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

B-0151/193/08 (2013-05-06)

W sprawie: zmian budżetu

B-0151/192/08 (2013-05-06)

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy rolniczej w latach 2009-2011

B-0151/191/08 (2013-05-06)

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazów nieruchomości bedących włanością Gminy Bieruń, przeznaczonych do dzierżawy w 2009 r.

B-0151/190/08 (2013-05-06)

W sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Bieruń, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na 9 lat w drodze przetargu nieograniczonego.

B-0151/189/08 (2013-05-06)

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

B-0151/188/08 (2013-05-06)

W sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2009 roku.
Drukuj Liczba odwiedzin: 47722

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl