Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Stypendia 2011

Stypendia dla studentów 2011

Przypominamy, że do 20 października br. można składać w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Bieruniu wnioski o przyznanie stypendium dla studentów.
Stypendium przyznawane jest studentom:

 • zameldowanym w Bieruniu,
 • studiującym na wyższych uczelniach prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym do ukończenia 25 roku życia,
 • których dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy od 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS, określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • którzy przedstawiają zaświadczenie uczelni potwierdzające wpis na dany rok i kierunek studiów,
 • którzy przedstawiają świadectwo ukończenia szkoły średniej z wynikiem średniej ocen 4,75 i wyżej, a ubiegają się o przyznanie stypendium po raz pierwszy,
 • którzy przedstawiają średnią ocen 4,0 i wyżej za kolejny - ostatni ukończony rok akademicki, w postaci zaświadczenia uczelni lub innego dokumentu potwierdzającego średnią ocen
 • tylko z tytułu studiowania na jednym kierunku i jednej uczelni.

Kwota stypendium będzie zróżnicowana w zależności od dochodu na członka w rodzinie odpowiednio:

 • 150 zł.  dla osób, których dochód w rodzinie wynosi do 909,15 zł. miesięcznie na osobę
 • 200 zł.  dla osób, których dochód w rodzinie wynosi do 795,51 zł. miesięcznie na osobę
 • 300 zł.  dla osób, których dochód w rodzinie wynosi do 681,86 zł. miesięcznie na osobę
 • 400 zł.  dla osób, których dochód w rodzinie wynosi do 568,22 zł. miesięcznie na osobę
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Stypendia 2011 [ 1 ]
OBWIESZCZENIE_wszczęcie Gaz Łąkowa.pdf OBWIESZCZENIE_wszczęcie Gaz Łąkowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-02-20 08:24
Wilk Katarzyna
188.22KB

Redakcja strony: Stypendia 2011Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1658

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl