Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Stypendia 2012-2013

Do 20 października br. można składać w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Bieruniu wnioski o przyznanie stypendium dla studentów.

Stypendium przyznawane jest studentom:

 • zameldowanym w Bieruniu,
 • studiującym na wyższych uczelniach prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym do ukończenia 25 roku życia,
 • których dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy od 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS, określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • którzy przedstawiają zaświadczenie uczelni potwierdzające wpis na dany rok i kierunek studiów,
 • którzy przedstawiają świadectwo ukończenia szkoły średniej z wynikiem średniej ocen 4,75 i wyżej, a ubiegają się o przyznanie stypendium po raz pierwszy,
 • którzy przedstawiają średnią ocen 4,0 i wyżej za kolejny - ostatni ukończony rok akademicki, w postaci zaświadczenia uczelni lub innego dokumentu potwierdzającego średnią ocen
 • tylko z tytułu studiowania na jednym kierunku i jednej uczelni.

Kwota stypendium będzie zróżnicowana w zależności od dochodu na członka w rodzinie odpowiednio:

 • 150,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • 200,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • 300,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • 400,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Redakcja strony: Stypendia 2012-2013Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1862

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl