Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH (ZAWODNIKÓW) ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE.


Informujemy, że w terminie do 24 czerwca 2011 roku można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe.

Stypendium sportowe może być wypłacane zawodnikowi, który:

a) uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich oraz Mistrzostw

Świata, Europu i Polski,

b) reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych,

c) do końca roku kalendarzowego ukończy:

- 16 lat w przypadku posiadania III klasy sportowej,

- 21 lat w przypadku posiadania II klasy sportowej,

- 25 lat w przypadku posiadania I klasy sportowej lub klasy Mistrzowskiej.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego musi zawierać następujące informacje:

a) dane osobowe wnioskodawcy,

b) dane o osiągnięciach w zakresie sportu i zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydane przez właściwy dla danej

dyscypliny Polski lub Okręgowy Związek Sportowy,

c) o źródle i okresie pobierania innych stypendiów,

d) oświadczenie klubu sportowego o przynależności tego zawodnika do wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego,

e) zobowiązanie zawodnika do informowania Burmistrza o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego,

f) w przypadku pobierania nauki aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy składać w Kancelarii (parter) Urzędu Miasta Bierunia.

Redakcja strony: Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1692

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl