Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów

Informujemy, że w terminie do 30 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe.

 

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników składa się w Kancelarii (parter) Urzędu Miejskiego w Bieruniu z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za okres od  1 listopada roku poprzedniego do 31 maja roku bieżącego.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla trenerów składa się w Kancelarii (parter)

Urzędu Miejskiego w Bieruniu z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za rok poprzedni.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien w szczególności zawierać:

a)      oznaczenie podmiotu zgłaszającego do nagrody lub wyróżnienia,

b)      dane osobowe kandydata,

c)      dane dotyczące klubu sportowego,

d)     uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe zawodnika, a w przypadku trenerów efekty ich pracy, wraz z dokumentacją potwierdzającą,

e)      wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia.

Redakcja strony: Nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1927

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl