Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia / Obwieszczenia

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia (2016-07-13)

  na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bieruń, w terminie od dnia 21 lipca 2016 r. do dnia 22 sierpnia 2016 r.

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH (2016-04-29)

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH (2016-04-29)

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

  OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA MIASTA BIERUŃ W ROKU 2015 (2016-02-24)

  Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA (2015-12-08)

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bierunia w sprawie konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bierunia na lata 2014-2020

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA (2015-11-25)

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bierunia w sprawie publicznej debaty na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2015-2020

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA (2015-10-28)

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bierunia w sprawie naborów projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA (2015-10-21)

  W związku z trwającymi pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2015 - 2020, Urząd Miejski w Bieruniu ogłosi nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji

  PROTOKÓŁ I ZBIORCZE WYNIKI z przeprowadzenia konsultacji społecznych (2015-05-25)

  PROTOKÓŁ I ZBIORCZE WYNIKI z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń"

  OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Bierunia (2015-04-22)

  Zgodnie z treścią art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. l235 z późn. zm.)

  Redakcja strony: Ogłoszenia / ObwieszczeniaRejestr zmian

  Drukuj Liczba odwiedzin: 76817

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl