Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia / Obwieszczenia

  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (2018-07-18)

  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

  TARYFY dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bieruń (2018-06-26)

  TARYFY dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bieruń

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH (2018-06-19)

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH (2018-06-06)

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

  OBWIESZCZENIE (2018-06-06)

  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego

  OBWIESZCZENIE (2018-05-25)

  OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentów i możliwości zapoznania się z ich treścią

  OGŁOSZENIE (2018-05-25)

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jagiełły, Królowej Jadwigi, Węglowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  OGŁOSZENIE (2018-05-25)

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w I kwartale 2018 r. (2018-05-16)

  Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Bieruń w I kwartale 2018 r.

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA (2018-05-10)

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA - wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Redakcja strony: Ogłoszenia / ObwieszczeniaRejestr zmian

  Drukuj Liczba odwiedzin: 76828

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl