Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Archiwum zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro

Postępowania prowadzone przez: Gmina Bieruń
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kryształowej w Bieruniu
2019-06-14 2019-07-05
Wyniesienie granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie) oraz ich stabilizacja, na drodze gminnej Nr 480037S, na terenie Gminy Bieruń
2019-05-16 2019-05-30
„Budowa chodnika wzdłuż ul. Pszennej w Bieruniu” - dokumentacja projektowa
2019-03-11 2019-03-28
„Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów” w 2019 r.
2019-01-23 2019-01-30
„Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów” w 2019
2019-01-23 2019-01-30
„Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów ” w roku 2019
2018-12-17 2018-12-28
„Opracowanie standardów projektowania i wykonawstwa dróg w Gminie Bieruń”
2018-07-27 2018-08-08
„Opracowanie standardów projektowania i wykonawstwa dróg w Gminie Bieruń”
2018-06-13 2018-07-05
Opracowanie standardów projektowania i wykonawstwa dróg w Gminie Bieruń
2018-05-23 2018-06-07
WYCINKA DRZEW I USUWANIE WIATROŁOMÓW
2018-02-13 2018-02-19
„Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów”
2018-01-03 2018-01-10
Wykonanie zjazdu z ul. Oświęcimskiej
2017-08-16 2017-08-25
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji Projektu pn. „Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia”
2017-01-23 2017-01-30
Remont chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej
2016-11-07 2016-11-10
„Remont ciągu pieszo-jezdnego na osiedlu przy ul. Węglowej w obrębie przedszkola nr 2“
2016-11-03 2016-11-09
Budowa miejsc postojowych na osiedlu przy ul. Chemików
2016-10-27 2016-10-31
Remont chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej
2016-10-27 2016-11-02
Wymiana nawierzchni chodnika (Osiedle Granitowa – Budżet Partycypacyjny)
2016-10-03 2016-10-07
Budowa pochylni dla niepełnosprawnych łączącej chodnik wzdłuż ul. Ogrodowej z chodnikiem wzdłuż ul. Wawelskiej
2016-09-15 2016-09-20
WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA (OSIEDLE GRANITOWA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY)
2016-09-05 2016-09-22
Remont chodników na osiedlu przy ul. Chemików wraz ze schodami – od budynku 43, 43a-c do budynku 69-71
2016-08-11 2016-08-26
WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA (OSIEDLE GRANITOWA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY)
2016-08-05 2016-08-22
„Budowa pochylni dla niepełnosprawnych łączącej chodnik wzdłuż ul. Ogrodowej z chodnikiem wzdłuż ul. Wawelskiej”
2016-08-02 2016-08-19
„Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych – dokumentacja: część 2”
2016-06-07 2016-06-20
„Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych – dokumentacja: część 3”
2016-06-07 2016-06-20
„Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych – dokumentacja: część 1”
2016-06-07 2016-06-20
Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych – dokumentacja: część 4
2016-06-07 2016-06-20
Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych – dokumentacja: część 5 - audyty energetyczne sieci oświetleniowej.
2016-06-07 2016-06-20
Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych – dokumentacja: część 1 - osiedla domów jednorodzinnych wzdłuż ul. Warszawskiej
2016-05-10 2016-05-16
Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych – dokumentacja: część 2 - osiedla domów jednorodzinnych wzdłuż ul. Wawelskiej oraz w dzielnicy Ściernie
2016-05-10 2016-05-16
Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych – dokumentacja: część 3 - osiedla domów jednorodzinnych wzdłuż ul. Chemików oraz ul. Świerczynieckiej
2016-05-10 2016-05-16
Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych – dokumentacja: część 4 - audyty energetyczne sieci oświetleniowej
2016-05-10 2016-05-16
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2015-2020, umożliwiającego aplikowanie o zewnętrzne środki pomocowe
2015-08-03 2015-08-07
Organizacja i przeprowadzenie 150 godzin szkoleń dla 300 osób objętych projektem pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II”.
2015-05-05 2015-05-15
Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodków edukacji specjalnej
2014-10-27 2014-11-06
Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń wraz ze stworzeniem bazy danych, szkoleniem dla podmiotów biorących udział w opracowaniu Planu Gospodarki niskoemisyjnej oraz promocją projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń”, w ramach Działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
2014-10-08 2014-10-20
Wykonanie ekspertyzy technicznej kładki dla pieszych w ciągu grobli nad ul. Chemików w Bieruniu
2014-04-30 2014-05-15
Wykonanie napisu na elaewacji budynku PŁYWALNIA w ramach zadania "Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym"
2014-02-27 2014-03-06
Operator wykonawczy okres trwałości projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń”
2013-10-31 2013-11-04
Usługa polegająca na opracowaniu merytorycznym, edytorskim, graficznym, skład, wydruk, dostawa publikacji „Biała księga przedsiębiorczości” podsumowującej zajęcia z przedsiębiorczości z zakresu realizacji zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe – koło „Mały businessman” w ramach projektu pn. „Akademia sukcesu”
2013-07-31 2013-08-08
Kompleksowa usługa polegająca na wykonaniu i dostawie naklejek informacyjno – promocyjnych oraz tablicy promocyjno – pamiątkowej wraz z montażem dla projektu pn.: Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu – etap II
2013-07-24 2013-07-31
Usługa polegająca na opublikowaniu ogłoszenia w prasie, promującego projekt pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu – etap II”
2013-07-24 2013-07-31
Zamieszczenie ogłoszenia promującego projekt pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących ze SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2013-06-05 2013-06-10
Zamówienie na wykonanie dwóch tablic informacyjnych w ramach projektu p.n. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących ze SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2013-05-23 2013-05-27
Organizacja kursu na stopień żeglarza jachtowego
2013-04-05 2013-04-16
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym"
2013-03-15 2013-03-26
Drukuj Liczba odwiedzin: 6689

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl