Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Czerwiec 2014

VII/ /2014 (2014-06-23)

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2014-2023

VII/ /2014 (2014-06-23)

w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 rok

VII/ /2014 (2014-06-23)

w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bierunia" Panu Henrykowi Skupieniowi

VII/ /2014 (2014-06-23)

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programów ograniczenia emisji na terenie Miasta Bierunia - etap IV i V - program pilotażowy "KAWKA" w latach 2013 - 2016.

VII/ /2014 (2014-06-23)

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Bieruń przez inne niż gmina Bieruń osoby prawne i fizyczne

VII/ /2014 (2014-06-23)

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bierunia absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 r.

VII/2014 (2014-06-23)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2013 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 3225

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl