Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

I/12/2006 (2015-12-09)

W sprawie: zmian budżetu

I/11/2006 (2013-04-18)

W sprawie: stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

I/10/2006 (2013-04-18)

W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu, stanowiących składniki wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Bieruń.

I/9/2006 (2013-04-18)

W sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bieruń oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2006.

I/8/2006 (2013-04-18)

W sprawie: nieodpłatnego przejęcia części majątku Kompanii Węglowej S.A. na rzecz Gminy Bieruń.

I/7/2006 (2013-04-18)

W sprawie: Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Bierunia.

I/6/2006 (2013-04-18)

W sprawie: Zintegrowanego Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bierunia.

I/5/2006 (2013-04-18)

W sprawie: "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenia Gminy Bieruń"

I/4/2006 (2013-04-18)

W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Bieruń, ustalonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S. A. na okres 12.03.2006 r. do 11.03.2007 r.

I/3/2006 (2013-04-18)

W sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu Pani Bogusławie Miernik do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5814

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl