Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

II/5/2004 (2013-04-19)

W sprawie: uzupełnienia składów osobowych komisji stałych rady.

II/4/2004 (2013-04-19)

W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Warszawskiej i Zarzyny w Bieruniu.

II/3/2004 (2013-04-19)

W sprawie: obniżenia o 20 punktów procentowych wysokości wskaźników procentowych przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego.

II/2/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zatwierdzenia ustalonej przez R.P.W.i K. Tychy, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, dla mieszkańców gminy Bieruń w okresie od: 12.03.2004r. do: 11.03.2005r.

II/1/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zmian cen biletów miesięcznych, obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej, realizowanej na zlecenie gminy Bieruń przez PKSiS Oświęcim S.A.

I/1/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/2/2003 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2003 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 2717

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl