Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

IX/10/2010 (2013-04-15)

W sprawie: zmian budżetu

IX/9/2010 (2013-04-15)

W sprawie: opłaty od posiadania psów w 2011 r.

IX/8/2010 (2013-04-15)

W sprawie: poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2011 r.

IX/7/2010 (2013-04-15)

W sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2011 roku.

IX/6/2010 (2013-04-15)

W sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

IX/5/2010 (2013-04-15)

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa w 2011 r.

IX/4/2010 (2013-04-15)

W sprawie: przystąpienia Gminy Bieruń do realizacji projektu "Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom".

IX/3/2010 (2013-04-15)

W sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części budynku położonego przy ul. Turystycznej 1 w Bieruniu będącego własnością Gminy Bieruń.

IX/2/2010 (2013-04-15)

W sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Bieruń położonego w Bieruniu.

IX/1/2010 (2013-04-15)

W sprawie dzierżawy gruntów gminnych.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5017

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl