Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Maj

V/6/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zmian budżetu.

V/5/2009 (2013-04-15)

W sprawie: skargi Pana Grzegorza Wójkowskiego na zaniedbanie obowiązków Burmistrza Miasta Bierunia w zakresie udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego dokumentacji i efektów kontroli.

V/4/2009 (2013-04-15)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń.

V/3/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Jerzego w Bieruniu.

V/2/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń, na rzecz użytkowników wieczystych.

V/1/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bieruń.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3836

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl