Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2015

WYKAZ UCHWAŁ z 2015 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

 

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Rysunek planu

Uwagi

1.

Mpzp terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy-Lędziny - etap I

II/6/2015
26 lutego 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 1474

 II/6/2015  

2.

Mpzp terenów położonych w rejonie ulicy Mieszka I w Bieruniu

IV/2/2015
30 kwietnia 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 2823

 IV/2/2015  Rozstrzygnięcie nadzorcze - stwierdzenie nieważności uchwały w części

3.

Mpzp terenu położonego w rejonie ul. Soleckiej, ul. Sadowej, linii kolejowej i ul. Wawelskiej

VIII/6/2015
20 sierpnia 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 4365

 VIII/6/2015  

4.

Mpzp terenu położonego w rejonie ulicc: Bogusławskiego i Dolomitowej XII/10/2015
26 listopada 2015 r.
Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 6511  XII/10/2015  

5.

Mpzp terenu położonego w rejonie ulicy Wita

XII/11/2015
26 listopada 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 6512

 XII/11/2015  

Redakcja strony: 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3264

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl