Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Lipiec

VII/6/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zmian budżetu.

VII/5/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Bieruń w 2009 r.

VII/4/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi oraz o sposobie postępowania z padłymi zwierzętami na terenie gminy Bieruń.

VII/3/2009 (2013-04-15)

W sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/4/2008 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30.04.2008r. w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

VII/2/2009 (2013-04-15)

W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 302/63 i 214/63, położonych w Bieruniu przy ul. Marcina.

VII/1/2009 (2013-04-15)

W sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz dla logopedy, psychologa i pedagoga.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3965

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl