Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Lipiec

VIII/13/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

VIII/12/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Turyńskiej z ul. Chemików w Bieruniu Starym" w latach 2004 - 2005.

VIII/11/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zwolnienia z opłat stałych wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wniosków o zmianę w ewidencji.

VIII/10/2004 (2013-04-19)

W sprawie: nabycia lokalu mieszkalnego.

VIII/9/2004 (2013-04-19)

W sprawie: nabycia na rzecz gminy Bieruń nieruchomości położonych w rejonie ul. Turyńskiej.

VIII/8/2004 (2013-04-19)

W sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń.

VIII/7/2004 (2013-04-19)

W sprawie: przystąpienia do współfinansowania zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - priorytet III, działanie 3.2.

VIII/6/2004 (2013-04-19)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Panu Gerardowi Miś.

VIII/5/2004 (2013-04-19)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Panu Józefowi Bergerowi

VIII/4/2004 (2013-04-19)

W sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych.
Drukuj Liczba odwiedzin: 6345

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl